0917 882 338
info@ac-schnitzer.net
tel.: 0917 882 338      e-mail: info@ac-schnitzer.net

Efficient Performance - Tuning hnacej jednotky

Naše zvýšenie výkonových parametrov neskráti životnosť Vášho motora a nezaťaží ekológiu našej planéty.

Pre každú odborne inštalovanú sadu pre zvýšenie výkonu poskytuje AC Schnitzer bezplatnú dvojročnú záruku na všetky motorom pohybované diely a agregáty. Platnosť záruky trvá dva roky od dátumu 1. prihlásenia vozidla.

Pre Vašu lepšiu informovanosť: záruka poskytovaná výrobcom nie je automaticky obmedzená inštaláciou našich dielcov. Len v prípade záručného prípadu, ktorý je priamym dôsledkom prestavby, môže byť záručné plnenie vyhradené.

Takže automobily zušľachtené našimi komponentami nestrácaju automaticky záruku výrobcu.