0917 882 338
info@ac-schnitzer.net
tel.: 0917 882 338      e-mail: info@ac-schnitzer.net

O nás

Auto SOWA, spol. s r.o.
Lediny 21, SK-841 03 Bratislava
 
zapísaná 11.2.1997 v OR, OS Bratislava I
Vložka č. 13877/B, Oddiel Sro
IČO: 35709154, IČ DPH: SK2020965056
 
Konatelia: Katarína Wagner, Peter Gavora
 

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK86 0200 0000 0011 5779 4958
 
SWIFT / BIC: SUBASKBX
 
http://www.autosowa.sk